Giltig till och med:
2019-05-31
Page 4
background image

2

15

MIN

1,5+

Name It!

Frågespel i alldeles nytt format, där 

man hör frågorna, istället för att läsa 

dem. Vill man så slipper man allt som 

har med regelläsning och poäng-räkning 

att göra, för den interaktiva spelmästa-

ren sköter allt! Den förklarar reglerna, 

läser upp frågorna, räknar poängen 

och meddelar vem som vunnit. Spelet 

innehåller ca 400 frågor i 25 spännande 

kategorier, som till exempel musik, 

film, kändisar, sport, länder, djur. 

Frågorna är enklare eller svårare, 

beroende på vilken svårighets-

grad man väljer. 3 x AA-batterier.

MAR-40860348

Dragon Dance

Ett skicklighetsspel där varje spelare 
sätter ihop en drake genom att sticka in 
kort i varandra, ett i sänder. Målet är att 
åstadkomma den mäktigaste draken. 
Det låter enkelt, men kan gå i stöpet på 
grund av egen felbedömning eller 
motspelarens attack. Så se upp för 
sprutande eld, piskande draksvansar 
eller drakdansens skälvningar. Vinner 
gör den spelare vars drake klarat sig 
helskinnad ur attackerna och är störst 
när korten tagit slut.
MAR-40861804

Cyblobs

Cyblobser formas av modellera. Den största och 
vackraste klumpen får ögon och mun medan små cy-
blobser enbart får ett öga. Trots sin formbarhet är de 
inte så värst lättrörliga: på spelplanen rör sig cyblob-
serna bara i en riktning, med utgång från tärnings-
kasten. Möter de mindre cyblobser med färre ögon, 
stjäl de ett öga eller sväljer den mindre klumpen i 
sin helhet. Varje cyblob behöver minst ett öga för att 
överleva så glöm inte att se upp för de andra! Den 
största cybloben med flest ögon vinner spelet.
MAR-40861765

Var är lilla kaninen

“Var är Lilla Kaninen?” är ett 
lekbaserat spel där en förälder 
eller t.ex äldre syskon leker 
med ett litet barn (18 måna-
der och uppåt). I spelet går 
Lilla Kaninen på besök hos en 
djurvän och göms under en av 
kopparna. Barnet letar efter 
Lilla Kaninen med hjälp av led-
trådar, historier och frågor, an-
passat enligt lämplig spelnivå. 
En väsentlig del av ”Var är Lilla 
Kaninen?” är engagemanget 
mellan dig och barnet. 
Årets barnspel 2016. 
MAR-40861581

2-5

20

MIN

8/15+

2-5

15

MIN

6+

2-4

20

MIN

6+

4previous page
Page 5
background image

Flush Attack

Här kan du inte vara rädd för att få vatten 
på dig! Du måste samla så många bollar 
som möjligt med din färg och hämta dem på 
toaletten innan toaletten spolar vatten. Den 
som har flest bollar vinner!
25002934

Fl

Fl

Fl

Fl

Fl

Fl

Fl

Fl

Fl

Fl

Fl

Fl

Fl

Fl

Fl

Fl

Fl

Fl

F

Fl

Fl

Fl

F

F

F

F

Fl

F

Fl

F

l

l

Fl

Fl

l

Fl

F

F

us

us

u

us

us

us

us

us

us

us

us

us

us

us

us

u

u

us

u

us

us

us

us

us

us

us

us

us

us

u

u

us

s

s

s

us

s

u

s

s

u

s

u

u

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

At

At

At

A

At

At

At

At

At

At

At

At

At

t

t

At

At

At

t

At

At

At

At

At

A

A

A

t

A

At

At

A

At

t

At

t

A

A

A

A

t

t

At

At

A

A

t

t

ta

ta

t

t

t

ta

t

ta

t

t

ta

t

t

t

t

ta

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

a

t

ck

ck

ck

ck

k

ck

ck

k

ck

k

k

k

ck

k

k

k

ck

k

k

k

ck

ck

k

k

ck

k

k

ck

k

ck

k

k

k

k

k

k

Här

Här

H

Här

Här

Här

Här

Här

Här

Här

Här

Här

H

Här

ä

Här

H

Här

H

Här

Här

H

ä

H

ä

ä

ä

Här

Här

är

r

Här

är

H

H

H

H

ä

ä

r

r

r

r

r

r

r

ka

ka

ka

ka

ka

ka

ka

ka

ka

a

ka

ka

ka

ka

ka

a

ka

ka

k

k

ka

a

ka

ka

k

ka

ka

ka

a

ka

a

a

k

a

n d

n d

n d

n d

n d

n d

n d

n d

n d

n d

n d

n d

n d

n d

n d

n d

n d

n d

n d

n d

n d

n

n d

d

d

n

n

d

d

n

n

d

d

d

d

u

u i

u i

u i

u i

u i

u i

u i

u i

u i

u

u

u i

u i

u i

u i

u i

u i

i

 i

i

u i

i

 i

u

i

i

u

u

i

i

i

nte

nte

nte

nte

nte

nte

nte

nte

nte

nte

nte

nte

nte

nte

t

te

nte

nte

nte

nte

nte

te

nte

nte

nte

te

te

nte

nt

t

e

n

nte

e

e

nte

nte

te

nte

nte

t

t

n

n

n

n

n

e

va

va

a

a

va

va

va

va

va

va

a

a

va

va

va

va

va

va

va

va

a

a

v

va

va

v

a

a

ra

ra

ra

ra

ra

ra

ra

ra

ra

ra

ra

ra

ra

ra

ra

ra

ra

ra

r

r

ra

ra

r

r

ra

r

ra

ra

r

r

ra

r

räd

räd

räd

räd

räd

räd

räd

räd

räd

räd

räd

räd

räd

räd

räd

räd

räd

äd

räd

räd

äd

äd

ä

äd

räd

räd

räd

äd

d

ä

ä

ä

äd

ä

räd

ä

ä

ä

ä

räd

räd

r

r

äd

d

d

d

ä

d f

d f

d f

d f

d f

d f

d f

d f

d f

d f

d f

d f

d f

d f

f

d f

d f

d f

d f

d f

f

d

d

d f

d

d

d

ör

ör 

ör 

ör 

ör 

ör 

ör

ör

ör 

ör 

ör

ör 

ör 

ör 

ör

ör

ör 

ör 

ö

ö

ör

ör 

ör

ö

ör

ör

ö

ö

ö

ö

att

att

att

att

att

att

att

att

att

att

att

att

att

att

att

att

att

att

att

att

att

at

a

at

a

a

att

a

a

att

t

tt

t

a

a

t

att

at

att

t

t

f

f

f

f

å

å

f

f

f

f

f

f

å

f

va

va

va

va

va

v

va

va

va

va

va

va

va

va

va

va

va

a

va

a

v

v

v

a

tte

tte

tte

tte

tte

tte

tte

tte

tte

tte

tte

tte

tte

te

tte

tte

tte

tte

t

t

e

tte

t

te

tte

e

e

e

t

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

på 

på 

på 

på 

på 

på 

på 

på 

på 

på 

på 

på 

å

på 

å

p

p

p

p

å

å 

å

p

p

dig

dig

dig

dig

dig

d

dig

dig

dig

dig

dig

dig

dig

dig

dig

d

dig

dig

d

dig

dig

dig

dig

dig

dig

dig

di

d

g

ig

d

dig

d

i

d

dig

! D

! D

! D

! D

! D

! D

! D

! D

! D

! D

 D

! D

! D

! D

D

 D

! D

! D

! D

! D

! D

! D

D

D

 

D

D

!

u m

u m

u m

u m

u m

u m

u m

u m

u m

u m

u m

m

u m

u m

u m

u m

u m

u m

m

u m

m

u m

u

u m

m

u m

m

m

m

 m

u

m

m

m

u

u

m

m

 

m

åst

åst

åst

åst

åst

åst

åst

åst

åst

åst

åst

åst

åst

åst

åst

t

åst

åst

åst

åst

åst

åst

åst

åst

åst

åst

st

åst

t

t

å t

t

s

ås

ås

s

t

t

t

t

t

t

s

s

e s

e s

e s

e s

e s

e s

e s

e s

e s

e s

e s

e

e s

e s

e s

e s

s

e s

s

s

s

e s

s

e s

e

e

aml

aml

aml

aml

aml

aml

aml

aml

aml

aml

aml

aml

aml

am

aml

aml

aml

aml

aml

aml

ml

aml

aml

aml

aml

l

am

m

ml

m

m

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

s

a s

a s

a s

s

a

a s

a s

a

s

s

s

a s

a

a

a

a

s

s

å m

å m

å m

å m

å m

å m

å m

å m

å m

å m

å m

å m

å m

å m

å m

å m

å m

å m

å m

 m

å m

å m

å

å m

m

å m

å m

m

å

å m

å m

å m

 m

å m

m

ång

ång

ång

ång

ång

ån

ån

ång

ång

ng

ång

ång

ång

ång

ång

ång

ång

ng

ång

ång

ång

ång

ån

n

ång

ång

ån

ån

ån

ång

ång

ån

å

ång

n

ång

ång

å

å

å

ån

a b

a b

a b

a b

b

a b

a b

a b

a b

a b

a b

a b

a b

a b

a b

a b

a b

a b

a b

a b

a b

a b

a b

a b

a b

a

a b

a b

a b

a b

a b

a

a

a b

oll

oll

oll

oll

oll

oll

oll

oll

oll

oll

oll

o

oll

oll

oll

l

oll

oll

oll

ol

o

o

oll

o

ll

l

l

ar

ar

ar

ar

ar

ar

ar 

ar

ar 

ar

ar 

ar

ar

ar

ar

ar

ar

ar

ar

a

ar

a

ar

som

som

som

som

som

som

som

som

som

som

som

som

som

m

som

som

som

som

m

m

som

som

som

s

som

m

m

som

om

som

o

m

om

o

o

m

om

om

m

m

m

ö

m

m

ö

ö

ö

m

ö

ö

m

m

ö

m

jli

jli

jl

jli

jli

j

j

jli

jli

jli

jl

jli

jli

jli

jl

jli

jli

jli

li

jli

jli

jli

j

l

jli

j

l

j

gt 

gt

gt 

gt 

gt 

gt 

gt 

gt 

gt 

gt 

gt 

gt 

gt 

gt

gt

gt 

gt

gt

gt 

gt 

gt 

gt 

t

g

gt

gt 

g

gt

g

t

t

gt

g

g

g

g

med

med

med

med

med

med

med

med

me

med

med

med

med

med

med

d

med

med

ed

med

med

med

d

med

ed

med

med

med

med

med

med

d

d

ed

e

d

m

e

e

e

m

d

di

di

di

di

di

di

di

di

d

di

di

di

di

di

di

di

d

di

i

di

di

d

di

di

i

di

di

di

di

di

i

i

i

i

n f

n

n f

n f

n f

n f

n f

n f

n f

n f

n f

n f

n f

n f

n f

n f

n f

n f

n f

n f

n f

n f

n f

n f

f

f

f

f

 f

n f

f

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

ärg

ärg

ärg

ärg

ärg

ärg

ärg

ärg

ärg

ärg

ärg

ärg

ärg

rg

ärg

ärg

ärg

ärg

ärg

ärg

ärg

g

rg

ärg

ärg

ärg

ärg

ärg

ärg

g

ärg

ärg

ärg

ä

g

g

ärg

rg

ä

r

är

g

ärg

rg

r

r

rg

r

g

g

oc

oc

oc

oc

oc

oc

oc

oc

oc

oc

oc

oc

oc

c

c

oc

o

oc

oc

oc

oc

c

oc

oc

oc

c

c

o

oc

c

o

oc

c

c

c

oc

h h

h h

h h

h h

h h

h h

h h

h h

h h

h h

h

h h

h h

h h

h h

h h

h h

h h

h h

h h

h h

h h

h

h h

h h

h h

h h

h h

h

h

h

h h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

ämt

ämt

ämt

ämt

ämt

ämt

ämt

ämt

ämt

ämt

ämt

äm

äm

ämt

ämt

ämt

ämt

mt

ämt

ämt

äm

mt

ämt

ämt

ämt

ämt

ämt

t

t

ämt

m

mt

ä

mt

m

t

m

t

t

t

ä

ämt

ä

ä

ä

ä

m

m

a d

a d

a

a d

a d

a d

a d

a d

a d

a d

a d

a d

a d

a d

a d

a

a d

a d

a

a d

a d

a

a d

a

a

a

d

a d

d

d

em 

em 

em 

em 

em 

em 

em

em

em 

em

em

em 

em

em

em

em

em

em

em

em 

e

e

em

e

e

e

e

m

m

på 

på 

på 

på 

p

på 

på 

på 

på 

på 

p

å

å

p

toa

t

toa

toa

toa

toa

toa

toa

toa

toa

to

toa

toa

oa

toa

to

t

to

toa

toa

toa

toa

toa

to

o

oa

toa

t

t

toa

oa

o

a

a

oa

toa

toa

t

o

let

let

let

let

let

let

let

let

let

et

let

let

let

let

let

et

let

let

le

et

let

e

le

let

et

e

let

e

le

ten

ten

ten

ten

ten

ten

ten

ten

ten

ten

ten

ten

ten

ten

ten

ten

ten

ten

en

en

en

ten

en

ten

te

e

en

n

en

n

n

n

e

n

e

in

in

in

in

i

in

in

in

in

in

in

in

n

in

in

in

in

in

i

in

n

n

n

n

nan

nan

nan

nan

na

nan

nan

nan

an

nan

nan

nan

nan

nan

an

an

nan

nan

an

nan

nan

n

a

an

na

a

nan

n

a

a

a

a

n

n

n

to

to

to

to

to

to

to

to

to

to

to

to

to

to

to

to

to

to

to

to

to

t

to

to

o

to

to

o

o

o

t

ale

ale

ale

ale

ale

ale

ale

ale

ale

ale

ale

ale

ale

ale

ale

ale

ale

ale

ale

ale

ale

ale

ale

l

ale

ale

ale

ale

ale

e

ale

ale

ale

e

e

e

ale

a

le

l

e

a

ale

e

tte

tte

tte

tte

tte

tte

tte

tte

tte

tte

tte

tte

tte

tte

tte

tte

t

tte

tte

tte

e

tte

t

tte

tte

tte

tte

tte

t

t

tte

tte

tte

tte

te

te

e

tte

tte

tte

tte

n s

n s

n s

n s

n s

n s

n s

n s

n s

 s

n s

n s

n s

n s

n s

n s

n s

n s

n s

n s

n s

n s

n s

n s

n

n s

n s

n s

n s

n

s

s

pol

po

pol

pol

pol

pol

pol

pol

pol

pol

pol

pol

pol

pol

pol

pol

pol

pol

pol

pol

po

po

po

pol

pol

pol

po

po

pol

po

p

p

pol

p

p

p

p

ar 

ar 

ar 

ar 

ar 

ar 

ar 

ar 

ar 

r

r

ar 

a

ar

ar 

ar

ar 

r

r

r

ar 

a

a

a

ar

ar

r

ar

ar

ar

ar 

ar

r

ar 

ar

a

ar

vat

vat

vat

va

va

vat

vat

vat

vat

vat

vat

vat

vat

vat

vat

vat

vat

vat

vat

va

va

vat

vat

vat

vat

vat

vat

vat

at

vat

vat

va

a

a

v

v

v

v

va

v

v

vat

va

v

v

v

ten

ten

ten

ten

ten

te

te

ten

ten

ten

ten

ten

ten

ten

ten

ten

ten

ten

ten

ten

t

t

ten

ten

t

ten

t

e

e

te

e

te

t

. D

. D

. D

. D

. D

. D

. D

. D

. D

 D

 D

.

. D

. D

.

. D

. D

. D

. D

D

D

. D

D

D

. D

D

D

D

. D

en 

en 

en 

en 

en 

e

e

en 

en 

en

en 

en 

n

en 

en

en

en 

en

en 

n

e

en

e

e

e

e

e

e

e

som

som

s

som

som

som

som

som

som

som

som

som

som

o

so

som

som

som

so

som

om

som

som

som

som

som

so

som

so

so

om

som

o

o

so

som

m

s

s

s

o

m

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

h

ha

ha

ha

h

ha

ha

ha

ha

ha

a

a

ha

ha

ha

ha

h

ha

h

a

h

h

h

r f

r f

r f

r f

r f

r f

r f

r f

r f

r f

r f

r f

r f

r f

r f

r f

r f

r f

r f

r f

f

f

f

r f

f

r f

f

f

f

r

r

r f

les

les

les

les

les

les

es

les

les

les

les

les

les

les

les

es

les

les

les

les

es

les

s

es

es

e

s

s

e

e

s

es

les

s

l

s

e

e

t b

t b

t b

t b

t b

t b

t b

t b

t b

t b

b

t b

t

t b

t b

t b

t b

t b

b

t b

t b

t b

t b

t b

t b

t b

t b

b

oll

oll

oll

oll

oll

o

oll

oll

oll

oll

ol

ol

oll

oll

oll

oll

oll

oll

ol

oll

oll

oll

ol

ol

o

l

oll

oll

oll

o

o

oll

oll

o

o

ol

l

o

oll

o

o

o

l

ar

ar 

ar

ar 

ar 

ar 

ar 

ar 

ar 

ar 

ar 

ar 

ar

ar 

ar

ar

ar 

ar 

ar 

ar

a

ar 

ar

a

ar

ar

ar

r

ar

ar

r

r

r

ar

r

r

ar

ar

ar

a

r

r

r

vin

vin

vin

vin

vin

vin

vin

vin

vin

vin

vin

vin

vin

vin

vin

vin

vin

vin

vin

n

vin

vin

vin

vin

n

vin

vin

vin

vin

n

vin

vin

vin

v

vi

v

n

ne

ner

ner

ner

ner

ner

ne

ner

ner

ne

ner

ner

ner

ner

r

ner

ner

ner

ner

ner

ne

ner

ner

ner

ne

ner

n

r

ne

ne

r

r

er

ner

n

er

n

ner

e

e

e

e

e

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

250

250

250

250

250

250

250

25

2

250

250

250

250

50

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

25

50

250

250

25

5

250

250

250

250

5

250

250

2

0

2

0

2

0

029

029

029

029

029

029

029

029

0

029

029

029

29

2

29

029

029

029

029

9

029

29

029

029

029

029

029

029

0

029

029

029

02

29

29

029

2

9

9

9

9

9

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

4

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

3

3

3

34

3

3

3

34

4

3

3

3

3

34

3

4

3

34

4

4

3

4

3

3

iKNOW Familj

Familjefrågespelet för alla. Spelet som du kan vinna om du vet 
hur mycket dina motspelare kan. I det här innovativa kun-
skapsspelet svarar en spelare på frågor i fyra olika kategorier, 
medan de andra spelarna slår vad om att svaret är rätt eller 
inte. Men spelet kan vända – om du tror att du vet bättre kan 
du försöka snappa åt dig poängen själv! Med frågor som är 
lätta för vissa åldersgrupper men utmaningar för andra!
Ett nytt spel som är perfekt för hela familjen. Du kan vinna det 
här spelet om du känner dina motspelare!
TT-55108

Dosa

Kasta “dosor” på en poängtavla och tävla om flest 

poäng. Försök att få en “magdrop”! Snurra, kasta eller 

släng dosan och försök få den att landa – plaff! – på 

målbrädan! Det här är ett helt nytt spel som handlar 

lika mycket om stil som skicklighet. Få dosan att landa 

på rätt ställe för att få mest poäng. Perfekt i alla 

situationer och för alla spelare.

TT-54965

Vem vet mest? Junior

Det enormt populära TV-frågespelet - nu i juniorver-
sion. Spela dig igenom de olika ronderna och försök 
att vara först med att nå 150 poäng i finalen. Vem av 
er vet egentligen mest? 1 500 frågor och svar i olika 
teman, allt från Rymden till Zlatan. Du känner igen 
spelidén från TV-frågesporten Vem vet mest? Perfekt 
på partyt bland kompisarna!
TT-54457

Collection Classique Bingo

Snurra på bingokorgen, läs upp numret och vänta på 
att någon ropar ”Bingo!”. Den här klassikern ger 
ständig underhållning och spänning med sina enkla 
regler. Med spelkomponenter av hög kvalitet och en 
fantastisk Bingo-korg av metall är Collection 
Classique Bingo ett oslagbart spel!
TT-55108

1

15

MIN

9+

2-8

45

MIN

8+

2-8

45

MIN

8+

2-6

30

MIN

12+

5Synonymer med Reklamblad: Kampanj, Kampanjblad, fynd, rabatt, annonsblad och katalog

next page

Start, historia