Giltig till och med:
2019-02-28

Bauhaus

Jem & Fix
Page 2
background image

)KRUUMKXCq0QTOCNq

q(NGZKDCVVUq

  

+UQNGTKPIUUMKXCCXUVGPWNN

.CODFCXÀTFG

/ÁVV 6Z$Z. ZZOO

+PPGJÁNNO²RMV

8873459 189:-/pkt

34

81

/m²

+UQNGTKPI

ZZOO

-  Kartongklädd väggskiva med  

HÒTUÀPMVCNÁPIMCPVGT

8KMVECMIO²

,OHRTKUO²7287220

64

95

/st

ZZOO

-  Kartongklädd väggskiva med  

HÒTUÀPMVCNÁPIMCPVGT

8KMVECMIO²

,OHRTKUO²7287221

78

70

/st

5VÁNTGIGNUMKXCq2KCPQq

)NCUWNNHÒTNLWFKUQNGTKPIK

OGNNCPXÀIICTCXUVÁNTGIGNOGF

EGPVTWOCXUVÁPFOO

/ÁVV 6Z$Z. ZZOO

+PPGJÁNNO²RMV

8873434 248:-/pkt

ZZOO

-  Kartongklädd väggskiva med  

HÒTUÀPMVCNÁPIMCPVGT

- Ergonomiskt format

8KMVECMIO²

,OHRTKUO²7287225

64

95

/st

'TIQPQOKUM

ZZOO

-  Kartongklädd väggskiva med 

HÒTUÀPMVCNÁPIMCPVGT

- Ergonomiskt format

8KMVECMIO²

,OHRTKUO²7287223  

63

95

/st

'TIQPQOKUM

2TQFWMVGTOÀTMVCOGFFGPPC 

U[ODQNJKVVCTFWKXÁT&TKXGKP

&GTÀVVCXÀIIFGNCTPCJKVVCTFWJQU

*140$#%*KXCTWJWUGVQEJRÁYGDDGP

4GUGTXGTCJÀOVCKXCTWJWUGV

4GUGTXGTCFKPCRTQFWMVGTRÁPÀVGV

4GFCPGHVGTVKOOCTÀTRTQFWMVGTPCMNCTCHÒTCXJÀOVPKPIKXCTWJWUGV

5GTXKEGPÀTJGNVITCVKU

Bygga mellanvägg.

6

A5'A

6TÀTGIGNUMKXCq'CU[q

+UQNGTKPIUUMKXCCXINCUWNN

.CODFCXÀTFG

/ÁVV 6Z$Z. ZZOO

+PPGJÁNNO²RMV

6203039 206:-/pkt

15

86

/m²

8KFMÒRCXUVQTRCEM 

40 st, 57:90UV

8KFMÒRCXUVQTRCEM 

40 st, 61:50UV

8KFMÒRCXUVQTRCEM

42 st, 61:50UV

8KFMÒRCXUVQTRCEM 

42 st, 74:90UV

8KFMÒRCXUVQTRCEM 

UV33:-O

2

8KFMÒRCXUVQTRCEM 

24 st, 14:47O

2

Bygga skiljevägg med stålreglar 

$GTÀMPCVRÁO²XÀII[VC 

$Z*ZOXÀIIVLQEMNGMOO

3 st stålskenor 

5-OONÀPIFO 

5509156¼UV

146:85

9 st stålreglar 

OONÀPIFOO 

5509162¼UV

256:50

1 frp ljudisolering ”Piano” 

OO8873433 

297:-

8 st gipsskivor ”Normal” 

ZOO 

7287225¼UV

519:60 

2 frp gipsskruv för stål 

ZOO 

3831425¼HTR

118:-

1 frp lättspackel  

”Sika Filler 103” 

NKVGT7333550 

135:-

1 st skarvremsa papper 

.ÀPIFO7316116 

37:-

Projektpris

1 510:-

Jmf.pris 167:77/m

2

/WNVKƂZCRRCTCVFQUC82#

- Enkelgips, 10 – 27 mm
- Teleskopisk gängad fästring

UVƃGZUVWVUCT´OOOGFNÁUDNGEM

QEJVÀVRTQRRCTJCNQIGPHTKITÁITÒP

6787721

32:-

&QUUÒMCTG

q*QNGKPQPGq

-  Komplett sats inkl  

2 st dosinsatser till apparatdosa,  
1 st dosinsats till kopplingsdosa,  
1 st dosinsats till takdosa samt  

UVUÒMCTG7105402

489:-

8ÀIIUVQOOG

6KNNDGJÒT

5VÁNUMGPC

 

(ÒTVCMQEJIQNX

/ÁVV $Z.  

ZOO

-  Skena med  

OOƃÀPUJÒLF

,OHRTKUNRO5509178

56

95

/st

5VÁNTGIGNF$ 

 

F$ TGIGNOGFHÒTDÀVVTCFG 

NLWFGIGPUMCRGT

4GIGNHÒTKPPGTXÀIICTUCOV 

HTKDÀTCPFGWPFGTVCM

/ÁVV $Z. ZOO

,OHRTKUNRO5509173

33

20

/st

-QTVTGIGN

 

-  Längdanpassad till  

UVCPFCTFPQTOGPHÒTXÀII 

MQPUVTWMVKQPGTJÁNNHCUVJGV%

/ÁVV 6Z$Z. ZZOO

,OHRTKUNRO7569951

24

37

/st

-QTVTGIGN

-  Längdanpassad till standard- 

PQTOGPHÒTXÀIIMQPUVTWMVKQPGT 

JÁNNHCUVJGV%

/ÁVV 6Z$Z. ZZOO

,OHRTKUNRO7569952

34

75

/st

35

94

/m²

)KRUUMTWX

7660029

- 1 lager gips mot trä

&KOZOO

$GNÀIIPKPIHÒT\KPMCF

+PPGJÁNNUVHTR

,OHRTKUUV

75:-

/frp

5KMC(KNNGT

7484096

8CVVGPDWTGVƂPVUCPF 

URCEMGNCXCNNTQWPFV[R

.ÀORCTUKIUÀTUMKNVXÀNHÒT

UMCTXURCEMNKPIOGFTGOUC

8QN[ONKVGTLOHRTKUN

109:-

5KMCMT[N

RTQHGUUKQPCN

4613098

#MT[NNCVGZHQIQEJVÀVOCUUC

.LWFFÀORCPFGGIGPUMCRGT

.ÒUPKPIUOGFGNUHTKHVCNCVHTK

8QN[OONLOHRTKUNKVGT

33:-

650:-

(ÒTFTCIGVƃGZTÒT

.ÀPIFO

.GFCTG)

;VVGT´OO

,OHRTKUNRO

5824437

A5'A

+UQNGTKPIUMPKX

-PKXDNCFCXTQUVDGUVÀPFKIV 

UVÁNJÀTFCVVKNN*4%

&WDDGNUNKRCFXÁIVCPFCFGII

.ÀPIF VQVCNDNCF OO

7452801

99:-

8CVVGPRCUUq6[RG/#5q

EONÀVVOGVCNN

5VÒVFÀORCPFGÀPFUM[FF

OCTMGTKPIUJÁN

UMLWVOCTMGTKPICTKRNCUV

VT[EMVCEGPVKOGVGTUMCNQT

±OOO5004333

229:-

/GNNCPXÀIIQEJNLWFKUQNGTKPI

    Det kan vara svårt att få en tillfredsställande ljudisolering i en 
 mellanvägg som monteras mot genomgående tak och golv. Både taket 

och golvet fungerar som ljudbrygga på båda sidor om väggen. Isoleringsmaterial 
fungerar dämpande, men framför allt bör man säkerställa så att golv och tak-
skenan förses med en polyetenduk,  
(

5509168, 179:-).

*140$#%*U

2TQLGMVVKRU

*ÁNUÁI

(ÒTVTÀQEJIKRU

/CZDQTTFLWROO

´ 

OO7112678

45:-

-QNDQTUVHTK

795:-

2 095:-

%KTMGNUÁIq%&$#.q

8 WVCPDCVVGTK MNKPI´ZOO

/CZXCTXVCNXCTXOKP

/CZUÁIFLWR °° OO6789309
Batteri 6153866
Snabbladdare 6856131

5ÁIDQEMJQRHÀNNDCT

6583176

/ÁVV *Z$Z& ZZOO

/CZNCUVMIOCVGTKCNRNCUVCNWOKPKWO

-T[UUNCUGTq%WDKZITÒPq

*QTKUQPVGNNQEJXGTVKMCNNKPLG

.CUGTMNCUUCTDGVUKPVGTXCNNO

0QIITCPPJGV±OOO

$CVVGTKZ8.4 ##

6726384
Dito TÒF6726383 495:-

995:-

+0-. 

VÄSKA

8KFMÒRCXUVQTRCEM 

UV23:16UV

8KFMÒRCXUVQTRCEM 

UV33:-UV

8KFMÒRCXUVQTRCEM 

UV31:50UV

8KFMÒRCXUVQTRCEM 

UV54:-UV

8KFMÒRCXUVQTRCEM 

20 st, 

34:65O

2

5VCTVCFKVVRTQLGMVRÁhornbach.sePage 3
background image

XXX:-

XXX:-

99:-

XXX:-

199:-

”Crispy Paper
White Roses” 

- Mått: 10,05 x 0,53 m
- Färg: vit
6056695

Över 100 nya lagerförda tapeter 

– och ytterligare 1 000 nyheter i vår

t beställningssortiment!

84:-

Projektartiklar

Fixa väggen 

Beräknat på 20 m² väggyta  

Slipkloss kork  

3885471 

23:-

Mirka Hiomant halvark 120 

slippapper  140 x 230  mm 

5222026 

9:-

Kiilto ”2 Renoverings- 

tapetlim” 5 liter 

5127680 

239:-

Quick cover 1 x 25 m  

5523745 

719:-

Kniv 

18 mm, tvåkomponentgrepp 

3885462 

39:-

Kiilto Tapetlim NoWo 

5 liter 

5127694 

129:-

Limrulle spec 18 cm 

6369566 

38:-

”Crispy Paper White Roses”  

10,05 x 0,53  m 

6056697 à 199:-/st

796:-

Tapetkniv  

5154733 

59:-

Tapetverktyg vit plast

5154728 

54:-

Projektpris

2 105:-

Jmf.pris 105:25/m

2

Fräscha upp dina  

04_SE_0219

Golvpapp 

- Mått: 1,2 x 30 m, för täckning av och golv och möbler
-  Vid renoverings-, målnings- och tapetseringsarbeten
- Finns också i storlek 0,75 x 48 m
- Jmf.pris 2:33/m² 

5151982

99:-

q)TCƂUMqDGKIGUKNXGT

6587241

”Passepartout trä” vit/grå 

6350422 

239:-

159:-

”Ornament”grå-beige 

6802462

395:-

”Evita Corsetto” silver 

6771602

159:-

”Amory Leaf” vit 

6170580 

295:-

”Burlesque fjäder” silver 

5832445 

Tapetnyheter

Grundfärg helmatt 

6021455

- Volym: 10 liter, glansgrad: helmatt, vattenburen
- Åtgång: 8 m²/liter, god täckförmåga
- För grundmålning av tak och väggar inomhus
- Jmf.pris 41:90/liter

419:-

Väggfärg matt 

8557882

- Volym: 10 liter, glansgrad 7, matt
- Vattenburen, åtgång: 6 – 8 m²/liter
- För målning av väggar inomhus
- Avtorkningsbar, jmf.pris 69:90/liter

699:-

Väggfärg 7 

5575700

- Volym: 10 liter, vattenburen
- Glansgrad 7, matt, åtgång: 6 m

2

/liter

- För målning av väggar inomhus
- Lätt avtorkningsbar, jmf.pris 46:90/liter

469:-

Brytningsbar i HORNBACHs färgbrytningssytem. 
Alltid utan extra kostnad!

Väggfärg supermatt 

8557882

- Volym: 10 liter, glansgrad 5, helmatt 
- Vattenburen, åtgång: 6 – 8 m²/liter
- För målning av väggar inomhus

)GTGPTGƃGZHTK[VCCXVQTMPKPIUDCT

899:-

Vägg och takfärg Plus

- Volym: 10 liter, glansgrad 3, helmatt
- Vattenburen, åtgång: 6 – 8 m²/liter
- För målning av tak och väggar inomhus
- Tvättbar, jmf.pris 49:90/liter 

7000913

499:-

Färg

Tapetlim Nowo

 

5127694

- Volym: 5 liter
-  För uppsättning av Non-Woven  

tapeter på sugande  
eller målade underlag

- Åtgång: 4 m

2

/liter

- Jmf.pris 25:80/liter

129:-

Maskeringstejpset

- Set om 3 rullar
- Längd: 50 m
- Bredd: 30 mm
- Jmf.pris 0:73/m

5722622

109:-

vägg- och tak 

- Bredd: 23 cm
-  Passar till Anza  

förlängningsskaft

(ÒTOGFGNƂPCWPFGTNCI

8438686

119:-

Väggspackel Medium 

7246930

- Volym: 10 liter, fyllförmåga ca: 5 mm
-  För skarv och bredspackling på tapetskarvar, puts, 

betong och skiv- 
material inomhus,  
lättslipat

- Jmf.pris 29:80/liter

298:-

 väggar.

05_SE_0219

… INOM FÄRG.

FÄRGCENTER

Vi bryter din favoritkulör!

KOMPETENS

Utan extra kostnad

Grundfärg Väggar & tak 

5914967

- Volym: 10 liter, glansgrad: helmatt, vattenburen
-  Åtgång: 5 – 8 m²/liter, god täckförmåga
- För grundmålning av tak och väggar inomhus
- Lättapplicerad, jmf.pris 59:50

595:-

259:-

”Boho Ornament” guld 

6835664

199:-

”Crispy Paper Rosor” röd 

6056697

229:-

”Blad” grön 

6502839

”Ornament Leopard” turkos 

6339139

299:-

229:-

”Countryside” brun/beige 

6537080 

”4 fjäder” rosa 

6758483 

229:-

Starta ditt projekt på 

hornbach.seSynonymer med Reklamblad: Kampanj, Kampanjblad, fynd, rabatt, annonsblad och katalog

next page

Start, historia