Giltig till och med:
2019-03-13

Jem & Fix

Jem & Fix
Page 6
background image

Snickar- 

glädje 

i filmformat

Att skapa en kort reklamfilm är ett omfattande arbete.  

På en liten gård mitt i Skåne sammanstrålar ett filmteam från 

Västerås och Stockholm med Peter Stormare och hans familj 

för att filma scener till BAUHAUS höstkampanj.

E

tt litet rött hus, en gårdsplan med 

ladugård. I en hage betar får, lam­

men diar eller vilar i gröngräset. 

En idyll i en liten by mitt i Skåne. 

Inne i huset är det ett myller av 

människor och full aktivitet. Film­

teamet från 

 Prolounge  för­

bereder en scen 

till en av höstens 

reklamfilmer för 

BAUHAUS i 

det kombinera­

de köket/var­

dagsrummet.

I ena änden av rummet trängs de 

teammedlemmar som inte behövs just 

nu, som har gjort sitt för en stund eller 

ska rycka in lite senare. Här sitter ock­

så Peter Stormares hustru Toshimi, 

samt deras nioåriga dotter Kaiya som 

ska medverka i filmen. De småpratar 

och leker med ett par kattungar som 

verkar höra till huset och strövar om­

kring lite avvaktande. Stämningen är 

lugn, tyst och koncentrerad. Mycket 

koncentrerad.

I andra änden 

av rummet arbe­

tar ljussättare, 

 assistent,  ljudtek­

niker och filmare 

med att testa oli­

ka varianter av 

belysning, bestämma kameravinklar och 

få försommarljuset som vill tränga in ge­

nom de solfilmstäckta fönstren att likna 

höstgrått. Det lyckas förvånansvärt bra.

Vid en monitor i ena hörnet över­

vakar kreatören/regissören Anders 

Inne i huset är det ett 
myller av människor 

och full aktivitet.

6

PETER STORMAREprevious page
Page 7
background image

>>

7

PETER STORMARESynonymer med Reklamblad: Kampanj, Kampanjblad, fynd, rabatt, annonsblad och katalog

next page

Start, historia