Giltig till och med:
2018-02-28
Page 2
background image

Vissa av varorna i katalogen är beställningsvaror i en del av våra butiker. Vi kan även erbjuda delbetalning. Rådfråga personalen, vi hjälper dig! Handla gärna på granngården.se 

2

Hej, jag heter PG Åhäll och har arbetat med 
framställning av hästfoder i snart trettio år. 
Sedan 2010 har jag drivit arbetet med att ta 
fram Granngårdens eget hästfoder, en samling 
produkter som kombinerat täcker närings- 
behovet hos nästan alla typer av hästar.

HÖANALYS

Våra rötter i det svenska lantbruket ger oss kunskap och  
erfarenheter som vi gärna delar med oss av. På Granngården 
tänker vi ett steg längre, vi vill att vårt foder, så långt det är 
möjligt, är framtaget och producerat i Sverige med omtanke  
om vår miljö. Därför arbetar vi aktivt med att ständigt för- 
bättra våra produkter,  t. ex. har vi valt bort soja i de flesta  
av våra foder och prioriterar svenska råvaror. Våra produkter  
är noga utvalda för att du ska känna dig trygg i ditt val och få  
lite mer för pengarna. Vi arbetar aktivt med att ständigt för- 
bättra våra produkter. Genom att kontinuerligt utvärdera  
och testa vårt hästfoder kan vi hålla oss i framkant av utveck- 
lingen och därmed anpassa fodret efter dagens svenska  
grovfoder och våra hästars behov. 

Vad är rätt för din häst?

En väl balanserad foderstat är A och O för din hästs välmående.  
För att ta bra beslut kring din hästs foderstat är det viktigt att förstå 
hur hästen fungerar och att se till din hästs specifika behov.

Hästen är av naturen ett flyktdjur, och 
skapt för att äta samt fodersöka i 16-18 
timmar per dygn medan den vandrar 
över stora slätter. Den stannar då och 
då till vid vattenhål där den dricker en 
stor mängd vatten. Hela hästens inre 
system är anpassat till att vara som bäst 
under dem förutsättningarna. I vårt  
hästägande är det därför viktigt att 
förstå hästen som biologisk varelse 
– då tar vi allt bättre foderbeslut och 
anpassar våra utfodringsrutiner på ett 
för hästen bättre sätt.

En häst kan med mulen enkelt plocka 
och sortera ut födan oavsett om det är 
på betet eller i foderkrubban. När häs-
ten sedan tuggar födan utsöndras saliv, 
ju mer grovfoder desto mer saliv. Det är 
viktigt att hästen ges tid att tugga och 
därmed får tillräckligt med saliv i födan 
så att konsistensen blir rätt. Hästar 
kan varken rapa eller kräkas. Därmed 
går allt hästen sväljer ner i magen och 
vidare till tarmarna. Magsäcken är i 

förhållande till hästens totala kropps- 
volym liten och födan passerar relativt 
snabbt vidare till tunntarmen. Där tar 
hästen upp s.k. snabb energi som t ex 
enkla sockerarter. Grovtarmen är nästa 
anhalt och där sker den huvudsakli-
ga energiutvinningen. Här stannar 
födan i 1–3 dygn. I grovtarmen finns 
mikroorganismer vars sammansättning 
behöver vara i balans för att hästen ska 
må bra. När grovtarmsmiljön rubbas 
av bl. a. felaktig utfodring, stress, 
snabba foderbyten mm kan det orsaka 
matsmältningsstörningar såsom tex. 
kolik eller lös träck. Hästens träck kan 
vara en hälsoindikator. Avföring från en 
”frisk häst” är normalt fördelad på ett 
antal fasta bollar som går lätt att dela. 
Är träcket illaluktande och löst är det 
ofta ett varningstecken.

Grovfodret utgör den viktigaste och 
största delen av hästens foderstat till-
sammans med hygieniskt vatten.  
En häst har olika krav på sin foderstat 

under olika faser i livet vilket vi behö-
ver kunna planera för och genom det 
bidra till hästens välbefinnande. En 
häst är grovfoderspjälkare och skall äta 
minst 1–1,5 kilo torrsubstans grovfoder 
per 100 kg häst. Det är därför viktigt att 
analysera grovfodret för att förstå om 
det finns behov av att stötta med ett 
kompletteringsfoder för att erhålla en 
balanserad foderstat. En grovfoder- 
analys påverkar vidare hur du planerar 
utfodringsperioden på bästa sätt i stal-
let och med hänsyn till hästarnas bästa. 
För att underlätta för dig att hitta rätt 
har vi delat upp Granngårdens hästfo-
der i tre familjer, Blå, Grön och Röd och 
som kan kompletteras med Specialfoder 
samt Mineraler- och tillskottsfoder.Page 3
background image

Innehållet i broschyren gäller 2016/2017. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och slutförsäljning. Ytterligare information om produkterna hittar du på granngården.se

3

S.

6-7

S.

8-9

S.

10-11

Våra foderfamiljer

Granngårdens foderfamiljer blå, grön och röd är anpassade efter svensk hästhållning och grovfoder- 
kvalitet. Indelningen av fodren är tänkt som en vägledning för dig som hästägare. Givetvis måste 
foderstaten anpassas efter just din hästs förutsättningar som temperament, hull, ålder och aktivitet. 
Därför är de framtagna så att de går att kombinera. Tips på olika sätt att kombinera finner du på 
kommande sidor. Du kan alltid kontakta vår kundtjänst på telefon 0771-222 444 om du behöver 
hjälp med en foderstat eller har andra foderfrågor. 

BLÅ FAMILJEN 

 

TILL DEN NORMALPRESTERANDE HÄSTEN

Granngårdens ORIGINAL-serie är 
framtagen för fritidshästen som tränas 
lätt till medelhårt. Genom att kombinera 
olika produkter kan du enkelt anpassa 
foderstaten till hästarnas olika behov.

GRÖNA FAMILJEN

  

TILL AVELS- OCH VÄXANDE HÄSTAR

Granngårdens PROTEIN-serie är fram-
taget för föl, växande unghästar och 
dräktiga fölston. Passar även bra till 
vuxna hästar som vid muskelbyggnad 
behöver tillföras protein av bra kvalitet 
och viktiga byggstenar som mineraler, 
spårämnen och vitaminer.

SPECIALFODER

 

Under vissa förhållanden som tävling 
och transporter kan Granngårdens 
specialfoder hjälpa till att hålla rätt 
vätskebalans. De kan även användas 
till hästar som behöver lägga på sig  
mer hull.

RÖDA FAMILJEN

   

TILL DEN HÖGPRESTERANDE HÄSTEN

Granngårdens AKTIV och ELIT-serie 
är anpassade för tävlingshästens 
vardag. Genom att kombinera de olika 
fodren kan man finjustera energinivån 
och fodra rätt för träning som tävling. 
Serien passar även bra till hästar som 
behöver bättra på hullet.

MINERALER OCH TILLSKOTT

För hästar som utfodras med havre eller 
hästar som får stora grovfodermängder 
och inte behöver annat kraftfoder.  
Salt är livsviktigt för hästens vätske- 
balans och ska finnas tillgängligt för 
alla hästar.

VILKET FODER PASSAR 
JUST DIN HÄST?

Är du osäker på vilken  
av foderserierna som  
passar din häst kan du  
få snabb vägledning genom  
att läsa våra exempel på  
nästa uppslag!

S.

14

S.

15Synonymer med Reklamblad: Kampanj, Kampanjblad, fynd, rabatt, annonsblad och katalog

next page

Start, historia